ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนภาพถ่ายเกาหลี-ไทย “PhapthaySajin” ในครั้งนี้ นิทรรศการนี้เป็นโอกาสอันดีที่ศิลปินภาพถ่ายจากเกาหลีและไทย จะได้นำภาพถ่ายมาแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกันผ่านภาพถ่าย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจทั้งในประเทศไทย และประเทศเกาหลี ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายใหม่ๆ ตลอดจนเกิดความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต


한-태 사진교류전에 참가하게 되어 매우 영광입니다. 이번 ‘PhapthaySajin’ 전시는 한국과 태국의 사진 작가들이 사진을 통해 서로의 문화를 교류할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 그리고 이번 전시가 한국과 태국에 관심있는 사람들에게 영감을 주어 향후 새로운 창작 속에서 양국이 협력할 수 있길 바랍니다.


Director of Chiang Mai House of Photography, Chiang Mai Province, Thailand

Education:
M. A. (Photography), Academy of Art College, USA. 1983

Exhibitions:
1984 – 1996 Photographs and Exhibition Titles: Humanity No. 1 and No. 2
2008 Photographic Works and Exhibition Title: Flowers and Figures
2014 study “Thai society’s misconceptions about art photography and pornography
2015 Photo Exhibition Lan Na Desired, Bangkok, Thailand
2016 Photo Exhibition “Travel” at Baan Tuek Art Center, Chiang Mai Province, Thailand
2017 China-South Asia and Southeast Asia Art Week “Chiang Mai Portrait”
The Photography Exhibition of Kanta Poonpipat,
Yuan Xiaocen Art Museum, China
2018 The Elephant Guardians at (7th) Xishuangbanna Foto Festival at Xishuangbanna, Yunnan, China
2022 Elephant Guardians at The (9th) Jinan International Photography Biennial, China